Szczegóły

Tytuł artykułu

„Wyroki prasowe” polskiej prasy w świetle „Dziennika urzędowego” „Gazety Lwowskiej” z lat 1894–1914

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

„Gazeta Lwowska” ; prawo prasowe ; Galicja ; prasa polska Galicji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2016; No 3
×