Szczegóły

Tytuł artykułu

„Polonia” wobec najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w okresie międzywojennym: zamachu stanu w 1926 r. i procesu brzeskiego

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

„Polonia” ; Górny Śląsk ; Ślązacy ; Wojciech Korfanty ; Józef Piłsudski ; tożsamość narodowa ; polityka społeczna ; czasopisma lokalne ; zamach majowy ; proces brzeski

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2016; No 3
×