Szczegóły

Tytuł artykułu

Przeglądy i recenzje: Jerzy Aleksander Priami i „Wiadomości Różne Cudzoziemskie” (na marginesie książki Piotra Lewandowskiego "Z historii prasy polskiej")

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×