Szczegóły

Tytuł artykułu

Przeglądy i recenzje: Z nowszych badań nad prasą dla dzieci i młodzieży (na marginesie tomu „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 188. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia XIII” pod red. Władysława Marka Kolasy, Kraków 2015, s. 322, ilustracje)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2016; No 3
×