Szczegóły

Tytuł artykułu

Prediction of Tribocorrosive Properties of ADI Containing Ni-Cu-Mo

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

ADI ; tribocorrosion ; wear

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1417-1422

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.10.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123820 ; ISSN 1733-3490
×