Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative Analysis of Cryomilled Nanocrystalline Ti-6Al-4V Alloy Powder by X-Ray Diffraction

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

nanocrystalline ; cryomilling ; Ti alloy ; X-ray diffraction ; size-strain plot method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1439-1442

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.10.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123824 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2018; vol. 63; No 3; 1439-1442
×