Details

Title

“How Jews see Jesus”: Christian References in Amos Oz’s Novel "Judas" . = „Jak Żydzi widzą Jezusa?” Chrześcijańskie odniesienia w powieści Amosa Oza "Judasz"

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2016

Numer

Tom 11

Authors

Keywords

Jewish-Christian Relations ; Israeli Literature ; Jesus ; Judas ; Christian References ; dialogue

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

219-230

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/snt.2016.123863
×