Szczegóły

Tytuł artykułu

Pozycja duszpasterska spowiedzi w Kościele na Malcie

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych PAN

Rocznik

2016

Numer

Tom 11

Autorzy

Słowa kluczowe

spowiedź ; teologia moralna ; sekularyzacja ; Malta

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

265-277

Wydawca

Polskia Akademia Nauk - Komitet Nauk Teologicznych

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/snt.2016.123866 ; ISSN 1896-3226 ; eISSN 2719-3101

DOI

10.24425/snt ; (do 2022 - 10.31743/snt)

Źródło

Studia Nauk Teologicznych; 2016; Tom 11; 265-277

O czasopiśmie

CEL I ZAKRES

Celem czasopisma jest prezentowanie refleksji teologicznej i związanej z teologią, uwzględniając zarówno perspektywę ekumeniczną, jak też międzynarodową. Redakcja dba o to, by każdy numer zawierał ok. 30% artykułów w języku angielskim lub też innych językach kongresowych (niemieckim, włoskim czy francuskim), napisanych przez autorów z afiliacją zagraniczną.

Zważywszy, że Komitet Nauk Teologicznych jest reprezentacją uniwersyteckich środowisk teologicznych w Polsce, „Studia Nauk Teologicznych” stanowią ogólnopolską platformę wymiany myśli i wzajemnej inspiracji w zakresie badań teologicznych.

Swoim zakresem czasopismo obejmuje teologię (w tym nauki biblijne), katolicką naukę społeczną, prawo kanoniczne, historię Kościoła, a także inne dziedziny wiedzy, jak filozofia, religiologia, itp., o ile prezentowane treści mają znaczenie dla refleksji teologicznej.

Każdy numer zawiera artykuły naukowe dotyczące TEMATU WIODĄCEGO, który zostaje ogłoszony na stronie czasopisma z rocznym wyprzedzeniem, a także artykuły dotyczące innych zagadnień teologicznych (VARIA). W każdym numerze mogą być publikowane także sprawozdania z ważnych wydarzeń związanych z teologią (OMÓWIENIA) oraz recenzje najnowszych publikacji teologicznych (RECENZJE).

Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Ks. prof. dr Ján Ďačok (Pontificia Università Gregoriana in Roma, Włochy)
https://orcid.org/0000-0003-2724-6097

Ks. prof. dr Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja)
https://orcid.org/0000-0002-8067-5651

Ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
https://orcid.org/0000-0002-5243-2628

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)
https://orcid.org/0000-0001-5787-0523

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
https://orcid.org/0000-0002-8020-1675

Bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa)
https://orcid.org/0000-0001-7663-1085

Prof. dr Stefan Iloaie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia)
https://orcid.org/0000-0002-1914-0025

Prof. dr Stephan Martin Kampowski (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le
Scienze del Matrimonio e della Famiglia Rzym, Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-7927-6100

Asist. Prof. dr Katica Knezović (Sveučilište u Zagrebu, Zagrzeb, Chorwacja)
https://orcid.org/0000-0003-3264-5367

Ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk (Pontificia Università Gregoriana Rzym, Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-6469-2443

Prof. dr Gerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy)
https://orcid.org/0000-0001-9123-2904

Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz (Collegium Bobolanum – Akademia Katolicka w Warszawie)
https://orcid.org/0000-0001-7624-128X

Ks. prof. dr Štefan Lenčiš (Katholícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
https://orcid.org/0000-0002-3852-4788

Ks. prof. Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski, Opole)
https://orcid.org/0000-0001-6312-8296

O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
https://orcid.org/0000-0002-3480-1178

Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruń)
https://orcid.org/0000-0001-8331-6833

Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Hiszpania)
https://orcid.org/0000-0001-5287-9975

Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Uniwersytet Śląski, Katowice)
https://orcid.org/0000-0002-1404-5109

Redakcja

REDAKCJA
Redaktor naczelny:
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-1857-1018

Sekretarz redakcji:
Dr Agata Rujner
Akademia Katolicka w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-3673-9432

Skład Redakcji:
Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-7847-0203

Ks. dr hab. Krystian Kałuża
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0002-7605-8132

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-0763-0430

Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-6287-7938

Ks. dr hab. Rajmund Porada
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0003-2054-0824

Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-9794-4010

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-8064-9042

Prof. dr hab. Henryk Sławiński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-4290-6743

Redaktorzy językowi:
Alois Hüging, Egon Färber - Münster/Niemcy (j. niemiecki)
Raymund Brennan - Londyn/Wielka Brytania (j. angielski)

Indeksowanie w bazach

Czasopismo jest indeksowana w następujących bazach:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
ERIH PLUS
EBSCO
ICI Journals Master List
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Biblioteka Nauki
×