Details

Title

Wspomnienie: Profesor Zbigniew Strzelecki – użytkownik i popularyzator statystyki w badaniach procesów ludnościowych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 178

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 178
×