Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2020

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

cohesion policy ; Europe 2020 strategy ; regional development ; structural funds

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 178
×