Szczegóły

Tytuł artykułu

Świadomość ekologiczna i kapitał społeczny a wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

ecological awareness ; homo cooperativus ; social capital ; sustainable development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×