Szczegóły

Tytuł artykułu

Odrębność osiedla robotniczego jako jednostki mieszkaniowej miasta – przykład Rudy Śląskiej

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

Backyard ; housing estate ; Ruda Śląska town ; spatial organization ; urban pattern ; workers settlement

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 178
×