Details

Title

O jednym z aspektów obrazu "Dziwny ogród" Józefa Mehoffera. Między Stworzeniem a ewolucjonizmem

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2016

Issue

No XLI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2016; No XLI
×