Details

Title

"Ita vidisti res omnes, quae ostendi poterunt, ut fias doctus, sapiens et pius". Jan Amos Komeński o roli sztuki religijnej w edukacji chrześcijańskiej

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2017

Issue

No XLII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2017; No XLII
×