Szczegóły

Tytuł artykułu

"Ita vidisti res omnes, quae ostendi poterunt, ut fias doctus, sapiens et pius". Jan Amos Komeński o roli sztuki religijnej w edukacji chrześcijańskiej

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2017; No XLII
×