Szczegóły

Tytuł artykułu

Die Stadt Joachimsthal und ihre Memorialkultur in 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Entstehung, Ikonographie und Auftraggebern der Bildepithapien aus der „Spitalskirche”

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2017; No XLII
×