Szczegóły

Tytuł artykułu

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy w drugiej połowie lat 50. XVII wieku. Rekonstrukcja dziejów budowy i formy architektonicznej

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2017; No XLII
×