Szczegóły

Tytuł artykułu

Nagrobki osobistości z końca XVIII i 1. połowy XIX stulecia na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×