Details

Title

Bartholomeus Strobel młodszy redivivus – między barokową reprezentacją a videoartem. Wystawa „Wrocławska Europa” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2017

Issue

No XLII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2017; No XLII
×