Szczegóły

Tytuł artykułu

Bartholomeus Strobel młodszy redivivus – między barokową reprezentacją a videoartem. Wystawa „Wrocławska Europa” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2017; No XLII
×