Details

Title

Pogłosy: Conrad według Najdera (Joseph Conrad-Korzeniowski, Wybór prozy. Wstęp i opracowanie Zdzisław Najder, Wrocław 2015, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo,„Biblioteka Narodowa”, Seria II, Nr 259)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Issue

No 5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2016; No 5
×