Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: Conrad według Najdera (Joseph Conrad-Korzeniowski, Wybór prozy. Wstęp i opracowanie Zdzisław Najder, Wrocław 2015, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo,„Biblioteka Narodowa”, Seria II, Nr 259)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2016; No 5
×