Szczegóły

Tytuł artykułu

Avant-garde – from the dynamic of movement to a new narration in urban space

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865

Źródło

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2016; No 3
×