Details

Title

Ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach. Analiza dokumentów regulacyjnych

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Keywords

university ; interim evaluation ; academic teacher ; formalization ; regulatory documentary

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2015; Tom 38
×