Details

Title

Organizacje typu Think-Tank na styku nauki, edukacji, biznesu i mediów – Międzynarodowe Forum Akademickie (IAFOR)– wymiana myśli czy pomieszanie języków?

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Miscellanea

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2015; Tom 38
×