Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdania z działalności zespołów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2015

Wolumin

Tom 38

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2015; Tom 38
×