Details

Title

Profesor Czesław Kupisiewicz (1924–2015), czyli lata mojej nauki i wędrówki. Wspomnienie

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2015; Tom 38
×