Details

Title

Studia recenzyjne: "Pedagogiczna problematyka jakości człowieka", red. I. Wojnar, numer monograficzny „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland”. Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, nr 1 (31) 2015, t. II

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2015; Tom 38
×