Details

Title

Studia recenzyjne: "Kultura – Społeczeństwo – Edukacja". Dobre wzorce zakorzeniania się nowego czasopisma w rzeczywistości akademickiej

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2015; Tom 38
×