Details

Title

Pedagogika akademicka w świetle awansów naukowych w latach 2011–2016

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Keywords

academic pedagogy ; academic promotions ; Central Commission for Degrees and Titles

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×