Szczegóły

Tytuł artykułu

Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei. Wystąpienie na otwarcie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (Białystok, 21.09.2016)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×