Details

Title

Przeciw dehumanizacji szkoły. Zapis dyskusji panelowej (IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Sekcja IX: Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu, moderator: Maria Dudzikowa, Białystok 22.10.2016)

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Contributor

Dudzikowa Maria

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×