Szczegóły

Tytuł artykułu

Przeciw dehumanizacji szkoły. Zapis dyskusji panelowej (IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Sekcja IX: Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu, moderator: Maria Dudzikowa, Białystok 22.10.2016)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Współtwórca

Dudzikowa Maria

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×