Szczegóły

Tytuł artykułu

Wartości demokratyczne w szkole. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Słowa kluczowe

democratic values ; democracy ; school ; education ; core curricula

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×