Details

Title

Polityka w służbie edukacji, edukacja w służbie polityki

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Keywords

education ; politics ; school ; changes in education ; politics of education

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×