Szczegóły

Tytuł artykułu

Moja góralska swoistość jako drogowskaz wyborów życiowych

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Słowa kluczowe

highland specificity ; identity ; being yourself ; singularity signpost tradition

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×