Szczegóły

Tytuł artykułu

List do redakcji

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2016

Wolumin

Tom 39

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×