Details

Title

„I tego trzymać się trzeba…” Naukowa wspólnota uczących się na XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Studium recenzyjne

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×