Details

Title

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski doktorem honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×