Details

Title

Seminarium naukowe „Wzbudzanie sił społecznych społeczeństwa wychowującego” na 40-lecie istnienia pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 04.04.2016, Toruń

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×