Details

Title

Z żalem żegnamy (prof. Kazimierz Denek, prof. Eugenia Anna Wesołowska, prof. Henryk Machel, prof. Irena Obuchowska, prof. Eugeniusz Kameduła)

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×