Details

Title

Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej (1932–2016)

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2016; Tom 39
×