Szczegóły

Tytuł artykułu

Kryteria i warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Słowa kluczowe

periodic evaluation ; academic teacher ; evaluation sheet ; university ; pedagogy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×