Szczegóły

Tytuł artykułu

Prywatne szkolnictwo wyższe w Chinach – refleksja nad praktyką edukacyjną

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Słowa kluczowe

higher education ; China ; non-state education ; private education

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×