Details

Title

Migracja zarobkowa młodzieży. Problem indywidualny czy społeczny? Sfera prywatna czy sfera publiczna?

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Keywords

Polish economic migration ; social problem ; residual conversion theory ; private sphere ; public sphere ; degradation of the public sphere

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×