Details

Title

Odszedł Mistrz, Profesor Bronisław Urban

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2014

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×