Szczegóły

Tytuł artykułu

„Journal of Gender and Power”

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×