Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Monika Wiśniewska-Kin, Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×