Details

Title

Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Authors

Keywords

kultura nadziei ; pedagogika sytuacjonistyczna ; filozofia edukacji

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×