Szczegóły

Tytuł artykułu

Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Autorzy

Słowa kluczowe

kultura nadziei ; pedagogika sytuacjonistyczna ; filozofia edukacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×